Login

  Trading

  Gennem sine gode kontakter, tilbyder Genknus & Kabell attraktive afsætningsaftaler i Danmark og Tyskland. Afsætning uden for Danmark, sker via notifikationer. Der tilbydes hovedsagelig afsætningsaftaler på træprodukter, A1, A2 og A4. Der sker løbende udvikling, af nye former for genanvendelse og disse kommer både vore samarbejdspartnere og miljøet tilgode.

  Træ er genanvendeligt til nye produkter af træbaserede materialer, herunder spånplader. Træ er også genanvendeligt som bæredygtig brændsel.

  Af hensyn til genanvendelsen, opfordres der til udsortering i så rene fraktioner som muligt. Eftersortering vil altid blive den dyreste bortskaffelsesløsning.

  Det reneste og bedste produkt til genanvendelse, opnås ved at fraktionen er kildesorteret i henhold til gældende vejledning:

  Varenummer:

  Vare tekst:
  Fraktion:

  EAK-kode:

  Inkl. betegnelse:
  Varemodtagelse -> Kvalitetskontrol:

  240:

   

  Træ - A1 - Rent træ uden maling

   

   

   

  15 01 03

   

  Træemballage

   

   

  Hvidt Område

  Varen må indeholde:

   

  Rent træ uden nogen former for maling, lak, lim. Fx:

  • Kabeltromler
  • Paller
  • Afskær af rent træ

   

   

   

  Indeholder fraktionen rester af maling eller andet end rent træ, som skal udsorteres, benyttes varenummer 242 Træ A2. Se kvalitetsvejledningen for denne vare her

   

   

  242:

   

  Træ - A2 - Blandet træ med maling

   

   

   

  17 02 01

  Træ fra bygnings og nedrivnings-affald

   

  20 01 38

  Træ, bortset fra affald henhørende under 20 01 37

   

   

  Hvidt Område

  Varen må indeholde:

  • Malet træ,
  • Spånplader,
  • OSB- & krydsfiner plader,
  • Træmøbler uden stof,
  • Køkkenelementer,

   

  Varen må IKKE indeholde:

  • MDF,
  • Hård/blød massunit
  • Laminat plader (gulv)
  • Celledøre

   

  Indeholder fraktionen MDF, hård eller blød massunit, laminat, møbler med polstring, som skal udsorteres, benyttes varenummer 247 Brændbart. Se kvalitetsvejledningen for denne vare her

  248:

   

  Træ - A4 - Imprægneret træ

   

   

   

  17 02 04

  Glas, plast, og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer

   

  20 01 37

  Træ indeholdende farlige stoffer

   

   

  Gråt Område

  Varen må indeholde:

  • Imprægneret træ
  • Udendørs træ,
  • Imprægneret læhegn,
  • Imprægneret stolper
  • Bolværk - IMP
  • Bundgarnspæle IMP
  • Elmaster – IMP

   

  Særlige opbevaringskrav