• Af- & pålæsning af sveller

  • Optagning af spor

  • Skinner i spor

  • Læsning af sveller på skib

  • Modtagelse af træ til genbrug

  • Knus til salg

  • Modtagelse af pap til genbrug

  • Modtagelse af beton & tegl

  • Modtagelse af læs til sortering

  • Nedrivning af vandtårn tæt på spor

Skal du have nyt job?

Kunne vi være din næste arbejdsplads? Vi beskæftiger håndmænd, maskinfører og chauffører indenfor Entreprenør & Nedrivning, Jernbaneopgaver, Affaldsgenbrug, Transport. :-)

Prisliste

Vores prisliste ligger ikke tilgængelig på hjemmesiden, men kan rekvireres. HUSK altid at tage kontakt til os, hvis der skal gives tilbud på større mængder. Spørg også efter vores bonus-aftale. Kontakt os.

Hilsen fra bogholderiet

Spørgsmål til udsendte fakturaer og vejesedler bedes stillet snarest muligt efter faktura modtagelse, og ikke senere end 8 dage fra fakturadato.

Velkommen hos Genknus & Kabell:

 

Entreprenørfirmaet fra Odense, der i mere end 3 årtier har løst alle mulige og umulige opgaver – i Danmark. En virksomhed, der bestræber sig på, at SE og TÆNKE nye løsninger, inden for samtlige arbejdsområder og produkter.

Vore kunder og samarbejdspartnere ved hvad det betyder.

Kender du os ikke endnu, så tag en rundtur på hjemmesiden og bliv klogere på hvad det er vi kan.

Finder du ikke det du søger, eller opstår der spørgsmål, så ring – vores nummer står øverst til højre.

Nyt fra Genknus & Kabell

Ny plads

I 2015 igangsatte vi udskiftningen af belægningen på pladsen i Odense. Hvor pladsen tidligere var inddelt i flere niveauer, er niveauforskellen nu udlignet...

Speciel bur til vinduer

I forbindelse med entrepriser med udskiftning af vinduer, hvor der er indgået en aftale om modtagelse, stiller vi gerne vore speciel fremstillede bure til rådighed.

Skal du have KNUS?

Vi har
• Knust Beton,
• Knust Beton/Tegl,
• Knust Asfalt.
Ring og hør nærmere om levering m.m.. :-)