Login

  Persondatapolitik for Genknus & Kabell

   

  Brug af Genknus & Kabells hjemmeside og services generelt forudsætter, at du afgiver visse personlige oplysninger.

  Idet vi dermed behandler personoplysninger, har vi vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

   

  1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger
  Genknus & Kabell er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

   

  2. Hvilke data indsamles?
  Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

   

  2.1. Automatisk indsamlede data
  Vores hjemmeside er baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os. Analyse af klikstrøms data og placering af cookies er eksempler herpå.

  Alle besøg til en digital løsning medfører, at der sendes oplysninger fra din browser til en server. Det er via analyse af disse data, at vi optimerer de digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på vegne af os. Der kan opsamles data om din computer med henblik på systemadministration. Disse data er statistiske oplysninger om brugernes adfærd i de digitale løsninger. Eksempler på data der opsamles og eventuelt analyseres:

  • dato og tidspunkt for besøg,
  • de sider der besøges i løsningen,
  • oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.),
  • URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning).

  Vi anvender Google Analytics som webanalyseløsning i vores digitale løsninger. I denne forbindelse sendes webanalyse data fra vores digitale løsninger til analyse i den service Google udbyder. Her fungerer Google Analytics som ”databehandler” af data, som vi er ansvarlige for, og disse data må kun videregives efter aftale eller for at overholde retslige krav.

  Du kan se mere om Googles fortrolighedspolitik her

   

  2.2. Oplysninger du selv afgiver
  I tillæg til de oplysninger der opsamles automatisk, behandler vi også data, som brugere aktivt har givet til os.

  Eksempler på data som brugere aktivt afgiver er:

  • Navn, adresse og kontaktoplysninger afgivet i forbindelse med oprettelse som kunde eller leverandør hos os.
  • Afgivelse af oplysninger i forbindelse med aflevering på vores stationer.
  • Oplysninger du deler med os via sociale medier, herunder LinkedIn og Facebook.
  • Oplysninger sendt på e-mail, herunder jobansøgninger.

   

  3. Anvendelse og opbevaring af indsamlede data


  3.1. Formål med indsamling
  Nedenstående er eksempler på anvendelse af de indsamlede oplysninger:

  • Sikring af brugervenlighed og sikkerhed.
  • Optimering af vores hjemmeside.
  • Oprettelse af konto og adgang til vores services.
  • Oprettelse som leverandør.
  • Såfremt du har indsendt en jobansøgning, behandler vi denne med henblik på at vurdere muligheden for en eventuel ansættelse.

   

  3.2. Opbevaring
  Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Konkret kan oplyses følgende om opbevaringsperioder:

  • For så vidt angår oplysninger om vores kunder beholder vi som udgangspunkt dine kontaktoplysninger og data, indtil 5 år efter kundeforholdets ophør.
  • Oplysninger om konkrete opgaver slettes som udgangspunkt ca. 5 år efter opgavens udførelse.
  • Såfremt du sender os en jobansøgning, vil vi som udgangspunkt slette den senest 6 måneder efter modtagelsen, med mindre vi vælger at gå videre med en ansættelsesproces og/eller indhenter dit samtykke til at gemme ansøgningen i en længere periode.

   

  3.3. Videregivelse af oplysninger
  Vi videregiver udelukkende kunders oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne persondatapolitik.

  Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retlig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

  Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor os, og vi kontrollerer at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

  Vi anvender som udgangspunkt kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

  Vores hjemmeside kan linke til andre hjemmesider. Benytter du sådanne link, forlader du vores hjemmeside og er herefter undergivet andre betingelser og persondatapolitikker, som vi ikke er ansvarlige for.

   

  4. Sikkerhed
  Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

  Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

  Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler personoplysninger. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.

   

  6. Dine rettigheder


  6.1. Generelt

  Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

   

  6.2. Du har ret til at få adgang til dine persondata
  Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

  Hvis du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

  Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

   

  6.3. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
  Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

  I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

  Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

  Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

   

  6.4. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

   

  6.5. Du har ret til at få dine data udleveret
  Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

  Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

   

  6.6. Du har ret til at klage til Datatilsynet
  Genknus & Kabell (som dataansvarlig) er underlagt databeskyttelseslovgivningens (herunder EU’s Databeskyttelsesforordningen og national databeskyttelseslovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger.

  Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af vores websted eller ved anden interaktion med Genknus & Kabell, kan du klage til Datatilsynet.

   

  Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor:

  Datatilsynet
  Borgergade 28, 5.
  1300 København K
  Telefon: 33 19 32 00 Fax: 33 19 32 18
  Mail: dt@datatilsynet.dk
  www.datatilsynet.dk