Sveller og jern/skinner:

 

Forbindelse med arbejdsopgaver, hvori der indgår sveller og/eller jern/skinner, udarbejdes en beskrivelse for arbejdets udførelsesmetode.

Sveller og jern/skinner omlastes på de af bygherren anviste arealer. Vi er gerne behjælpelige med at finde egnede arealer, og indhente tilladelser fra lodsejere, til benyttelse af arealerne.

Det aftales med bygherren, at der udlægges jernplader, eller stabilgrus i fornødent omfang, på arealer der ikke er befæstiget.

Sveller og jern omlastes fra jernbanevogne til lastbiler og transporteres til modtageanlæg, hvis miljøgodkendelse tillader modtagelsen.

Sveller og jern kan også transporteres til godkendt havn, for forarbejdning, sortering og udskibning til f.eks. eksport. Eksport af sveller foregår altid på godkendt og gyldig notifikation.

Arealer hvorpå der arbejdes med sveller og jern/skinner vil altid være afspærret og forsynet med ”Adgang forbudt for uvedkommende til byggepladesen. Afspærringen og skiltningen følger arbejdsområdet i takt med fremdriften.

Maskiner og materiale opbevares på arbejdsområdet.