Sikkerhedsorganisation:

 

Sikkerhedsansvarlig: Lasse Kabell.

Sikkerhedsrepræsentant: Bo Hartmann.

Sikkerhedsrepræsentant: Morten Henningsen.

 

Genknus & Kabell er godkendt som leverandør af jernbanesikkerhedsydelser til Bane Danmark.

 

Flere medarbejdere har godkendt legitimationskort:

  • Pas på på banen.
  • Pas på på banen for Maskinfører.

 

Leje af mandskab:

Leje af mandskab til brug ved jernbanearbejde, sker kun genne en af Bane Danmark godkendt leverandør.

Leje af øvrigt personale sker gennem det vikarbureau der kan levere med rette kompetence.