Miljøpolitik:

 

Genknus og Kabell er bevist om, at virksomheden påvirker miljø og natur på de pladser, hvor firmaet arbejder med affald. Hensynet til miljøet er en forudsætning for en effektiv virksomhed og indgår derfor som en del af firmaets strategi.

 

Genknus og Kabell engagerer sig i at:

  • Opfylde miljøloven og andre miljøkrav.

  • Aktivt at forebygge og reducere markante miljørisici f.eks. indkøb af farlige emner, oliespild og støj.

  • Kontinuerligt at forbedre vor kundskab om, på hvilken måde virksomheden påvirker miljø og i samarbejde med kunder, leverandører, underleverandører og ansatte udvikle arbejdsmetoder med det formål at minimerer vor miljøpåvirkning.

  • Sørge for information, anvisninger, tilsyn og uddannelse som kræves for at garantere at alle medarbejdere har tilstrækkelig kompetence til at kunne udføre deres arbejdsopgaver.

  • I størst mulig udstrækning at øge anvendelse af genbrugsmaterialer.

  • Formindske forstyrrelser og påvirkninger af samfund og omgivelser ved at samarbejde med kunder og lokale myndigheder på et tidligt stadium.