Arbejdsmiljøpolitik:

 

Genknus & Kabell drives på en sådan måde, der sikre et sikkert arbejdsmiljø og som eliminerer skaderisici for de ansatte, underleverandører og almenheden.

 

For at gennemføre dette vil Genknus & Kabell altid:

 

  • Opfylde arbejdsmiljøloven og andre arbejdsmiljøkrav.

  • Forbedre sikkerheden ved at træffe foranstaltninger for kontinuerlig analyse og kontrol af alle risici.

  • Sørge for information, anvisninger, tilsyn og uddannelse som kræves for at garantere at alle medarbejder har tilstrækkelig kompetence til at kunne udføre sine arbejdsopgaver.

  • Opretholde et robust ledelsessystem for sikkerheden og et sikkert arbejdssystem som minimere sandsynligheden for ulykker og sikrer, at årsagerne til eventuelle ulykker undersøges og elimineres.

  • Stå i kontakt med de ansatte, i spørgsmål som vedrører helse og sikkerhed og opmuntre til positiv deltagelse fra alle medarbejdere.

  • Ved behov samarbejde med og kontakte eksterne organisationer og myndigheder og tilsynsførende organisationer.

  • Sørge for, at der findes ressourcer for at opfylde denne politik.