Speciel bur til vinduer

 

I forbindelse med entrepriser med udskiftning af vinduer, hvor der er indgået en aftale med os om modtagelse, stiller vi gerne vore speciel fremstillede bure til rådighed.

 

Vi indgår gerne længerevarende aftaler om udlån,
med tømrer- & glarmestre.

 

Ved modtagelse på pladsen vil vinduerne gennemgå en sortering af PCB-uddannet personale.

 

Er der brug for nærmere information omkring kapacitet, levering og tømning, så kontakt os. J

 

Miljøgodkendelse til modtagelse
undefined