Ny belægning – Modtageanlæg Odense

Ny belægning – Modtageanlæg Odense

 

I 2015 igangsatte vi udskiftningen af belægningen på pladsen i Odense.

 

Hvor pladsen tidligere var inddelt i flere niveauer, er niveauforskellen nu udlignet, ved opfyldning af flyveaske. Et projekt der er godkendt af Odense Kommune.

 

Støttemur til afgrænsning af den nye plads er bygget i betonkloder fra Mijodan.

 

 

Arbejdet med den nye belægning, har budt på mange udfordringer, især de store mængder nedbør har været svære at styre, idet optimal indbygning og komprimering af flyveasken, har krævet at materialet var tørt.

 

 

Flere gange undervejs har det været nødvendigt at afdække pladsen med plastic for tørring, inden den nye beton belægning kunne støbes.

 

Afvanding fra pladsen sker nu til opsamlingsbassin og olieudskiller. 

 

 

Pladsen forventes fuldført i foråret 2016.