Login

  Total nedrivning:

  Ved total nedrivning fjernes hele bygninger. Er bygningen med kælder og skal denne fjernes, hugges fundamentet op og fjernes. Skal udgravningen efter kælderen fyldes op kan dette gøres med kildesorterede knuste materialer fra bygningerne.

   

  Er bygningen en ældre bygning, foretager bygherren en screening for farlige stoffer, som PCB, bly og asbest. Der kræves uddannet mandskab til indvendig fjernelse af materialer, indeholdende disse stoffer, og særlige foranstaltninger for at skåne miljøet. Mandskab hos Genknus & Kabell har denne uddannelse og certifikater.

   

  Bygnings- og nedrivningsaffald kildesorteres på byggepladsen og bortskaffes til godkendt modtageanlæg, for oparbejdelse og genanvendelse.

   

  Det reneste og bedste produkt til genanvendelse, opnås ved at fraktionen er kildesorteret i henhold til gældende vejledninger:

   

   

   

  Total Nedrivning foretaget af Genknus & Kabell:

   

  Genknus & Kabell har foretaget utallig total nedrivninger, gennem de sidste mere ned 30 år. Fx kan nævnes:

   

  • Sukkerkogeriret på Roersvej i Odense, for Creo Arkitekterne,
  • Remise bygning i Helsingør, for Banedanmark,
  • Bygninger under Nørrebro Station – Banedanmark,
  • Det Gule Palæ, på godsbanen for DSB,
  • Otto Busses vej (af flere omgange), for Banedanmark,
  • Helgoland, for Banedanmark,
  • Lindealleen, i Odense, for Odense Havn
  • Vandtårn i Lunderskov, for Banedanmark
  • Ellebjerg Station, i København for Banedanmark
  • Vandværker, i Odense for Odense Vandselskab
  • Knudshoved og Nyborg Færgehavn