Login

  Knust Beton/Tegl 0-32 (Genbrugsballast):

  Knust beton/tegl er en billig og bæredygtig erstatning for traditionelle jomfruelige råstoffer,

  Knus beton/tegl kan bruges som bundsikring i bygge- og anlægsarbejder, som fx til:

  • Vejanlæg,
  • Cykelstier,
  • Fortove og gangstier
  • Indkørsler og garager,

  Det reneste og bedste produkt til genanvendelse, opnås ved at fraktionen er kildesorteret i henhold til nedenstående vejledning:

   

  Grundlag for knust beton/tegl:

  For at sikre kvaliteten af genbrugsmaterialet, bliver fraktionen kontrolleret ved modtagelsen efter denne model og sigteanalyser er en fast procedure.

  Varenummer:

  Vare tekst:
  Fraktion:

  EAK-kode:

  Inkl. betegnelse:
  Varemodtagelse -> Kvalitetskontrol:

  202:

   

  Beton/Tegl:

   

   

   

  17 01 07

  Blandet fraktion af beton, tegl, mursten, bortset fra affald henhørende under 17 01 06

   

   

  Hvidt Område

  Varen må indeholde:

  • Beton,
  • Beton, let
  • Gasbeton, Leca
  • Mursten, Tegl.

   

  Varen må ikke indeholde Keramik.

  207:

   

  Tegl

   

  17 01 03

   

  Tegl

   

  17 01 02

  Mursten

   

   

  Hvidt Område

   

   

  Varen må indeholde:

  • Mursten
  • Teglsten
  • Brændt ler