Login

  Knust Asfalt:

  Knust asfalt er en billig og bæredygtig erstatning for traditionelle jomfruelige råstoffer.


  Knus asfalt kan bruges som bundsikring i bygge- og anlægsarbejder, som fx til:

  • Vejanlæg,
  • Cykelstier,
  • Fortove og gangstier
  • Indkørsler og garager,
  • Terrasser.

   

  Det reneste og bedste produkt til genanvendelse, opnås ved at fraktionen er kildesorteret i henhold til nedenstående vejledning:

   

   

  Grundlag for knust asfalt:

  For at sikre kvaliteten af genbrugsmaterialet, bliver fraktionen kontrolleret ved modtagelsen efter denne model og sigteanalyser er en fast procedure.

  Varenummer:

  Vare tekst:
  Fraktion:

  EAK-kode:

  Inkl. betegnelse:
  Varemodtagelse -> Kvalitetskontrol:

  220:

   

  Asfalt: 

   

   

   

  17 03 02

  Bitumenholdige blandinger, bsfa under 17 03 01

   

   

  Gråt Område

  Varen må indeholde:

  • Opbrudt asfalt
  • Affræset asfalt